AEO-Certificaat

Op 20-9-2017 werd de douane-audit uitgevoerd op ATO en het AEO certificaat is met vlag en wimpel bekomen.

AEO-Cerificaat

Op 20-9-2017 werd de douane-audit uitgevoerd op ATO en het AEO certificaat is met vlag en wimpel bekomen.

AEO staat voor Authorized Economic Operator (erkende marktdeelnemer) en betekent
dat we voortaan beschouwd worden als een betrouwbare partner in de logistieke wereld,
zowel op het vlak van security, douanezaken, interne processen en financiële stabiliteit.

09/21/2017