Overslag van vrachtwagens

Rederijen en leasing companies gebruiken de containerdepots om, onder andere, het herpositioneren van hun lege containers te controleren. Vanuit logistiek oogpunt, is het interessant wanneer ze het aantal depots tot één kunnen beperken: centralisatie, tijdwinning en betere controle van het vervoer van containers per vrachtwagens! 

De wegtransporten worden door ATO zelf gecoördineerd, wat leidt tot een betere service en voornamelijk EFFICIENTIE.